• Bij regulier aanbesteden maakt de opdrachtgever een bestek en zoekt erna veelal naar een opdrachtnemer die het werk tegen de laagste prijs uitvoert. Occupant werkt samen volgens het RGS principe. Bij ResultaatGericht Samenwerken denken de bouwteam partners vooraf mee over de slimste aanpak op basis van de economische levensduur van vastgoed. De vormgever, de constructeur, maar ook de tegelzetter of prefab leverancier; iedereen stemt direct zijn kennis en kunde op elkaar af. Zo kan het project ook sneller worden uitgevoerd. De juridische hobbels van een aanbestedingstraject zijn passé. De ervaring leert bovendien dat bij ketensamenwerking de faalkosten flink dalen, de kwaliteit verbetert en verhoogt de klanttevredenheid.

  • Stroomschema Occupant

    Kenmerken van Lean Bouwen

    Met Lean Bouwen wordt intensief, open en transparant samengewerkt tussen opdrachtgever, architect, aannemer en bouwpartners. Door deze samenwerking krijgt de opdrachtgever inzicht in de exploitatie van een project op de korte- en lange termijn. Hierna kunnen gerichte plannen en keuzes gemaakt worden omtrent de economische en technische levensduur van een complex.

    Wat levert dit op?

    Forse daling van de kosten, kwaliteitsverhoging, kortere doorlooptijd en verhoging van de klanttevredenheid.